1.Trend wzrostowy Kurs akcji Banku Millenium przebił wczoraj swe 52-tygodniowe maksimum. Układ średnich ruchomych jest typowy dla hossy. Zaznaczona kolorem czerwonym przerywanym średnia ruchoma z 500 sesji znajduje się najniżej, średnia ruchoma z 200 sesji wyżej a średnia ruchoma ze 100 sesji najwyżej. Wszystkie wyżej wymienione średnie ruchome znajdują się w trendzie wzrostowym. BANK MILLENIUM […]

1.Aspekty fundamentalne   Przyznam, że coraz bardziej dochodzę do wniosku, że w długim terminie dość prawdopodobny jest scenariusz przepływu kapitału z amerykańskiego rynku akcji w kierunku rynku akcji strefy euro. Przekonuje mnie do tego analiza techniczna siły względnej indeksu francuskiego indeksu CAC40 do amerykańskiego indeksu S&500. Warto przede wszystkim przypomnieć, że gospodarka francuska jest czołową […]

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam już po raz drugi mBank. Czynię tak dlatego, że kilka czynników o charakterze technicznym, psychologicznym oraz fundamentalnym. Aspekty techniczne Po pierwsze kurs akcji mBanku wybił się z nietypowej formacji podwójnego dna. Przypomnę, że o ile w przypadku typowej formacji podwójnego dna dołki znajdują się na tym samym lub […]

Mostostal Płock jest to spółka, której akcje są już stosunkowo długo notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizując dane finansowe z lat 1998-2016 można zauważyć, że w przypadku większości lat tego okresu spółka zanotowała zysk netto. Były jednak takie lat, w których spółka poniosła stratę netto. Jeżeli w jakimś roku pojawił się zysk netto […]

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Agora. Warto zauważyć, że spółka ta zostaje umieszczona w tej rubryce już po raz drugi. Zanim przejdę do dalszych rozważań pragnę przypomnieć, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej […]

Czym jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia” ? Podstawową rubryką analityczną na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ jest rubryka ,,Wykres do przemyślenia. W rubryce tej na zasadzie przykładu umieszczam takie spółki, których kurs wybił się z formacji podwójnego dna. Dziś w rubryce tej umieszczam (już po raz drugi) spółkę Emperia Holding. Emperia Holding to spółka z branży handlowej prowadząca sieć supermarketów. […]

Akcje spółek Skarbu Państwa cieszą się dużym zainteresowaniem W ostatnich kilkunastu miesiącach obserwujemy wzrost zainteresowania akcjami spółek Skarbu Państwa. Podczas dzisiejszej sesji moją szczególną uwagę zwróciło zachowanie kursów akcji spółek: Enea oraz Bogdanka. Niska wycena akcji Bogdanki oraz Enei Warto zauważyć, że akcje obu spółek notowane są przy bardzo niskim poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa.Z badań […]

Kurs przebił 52-tygodniowe maksimum Kurs akcji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych przebił wczoraj swe 52-tyogniowe maksimum. Świadczy to o sile strony popytowej. Prawdopodobnie inwestorzy giełdowy uznali, że perspektywy wzrostu zysków GPW prezentują się pomyślenie. Wiara w dobre perspektywy Warto zauważyć, że GPW zaprezentowała ostatnio raport kwartalny. Okazało się, że wprawdzie zysk netto w I kwartale był […]