Indeks branży metalowej jest indeksem pro-cyklicznym, którego wahania powiązane są stosunkowo silnie z przyszłymi wahaniami krajowej aktywności gospodarczej. Można przyjąć, że jeżeli w danym roku T+1 realne tempo wzrostu gospodarczego kształtuje się na korzystniejszym poziomie, niż w roku T to w roku T+1 mamy do czynienia z ożywieniem gospodarczym. Można też przyjąć, że jeżeli w […]

27 lutego skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku zaprezentuje Grupa Muza. Spółka Muza została wprowadzona do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 12 stycznia 2015 roku. Muza to spółka, która  dwóch ostatnich kwartałach (II oraz III kwartał 2014 roku) spółka poniosła stratę netto. Wzrost kursu akcji spółki Muza uwidoczniony w tym roku może […]

Spółka Relpol znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 22 października 2014 roku. Dziś kurs powrócił powyżej wzrostowej linii trendu poprowadzonej przez dołki z 24 października 2008 roku oraz 4 października 2011 roku. Inwestorzy giełdowi jak gdyby przypomnieli sobie o istnieniu małej formacji podwójnego dna, z której wybicie powinno doprowadzić do wzrostu kursu […]

Spółka Mercor znalazła się w rubryce ,,Do przemyślenia” w dniu 15 grudnia 2014 roku. Na wykresie akcje tej spółki wybiły się z formacji podwójnego dna. W tej sytuacji można oczekiwać wzrostu kursu akcji spółki Mercor do poziomu 9 złotych i 63 groszy. Wówczas wypełniłaby się wspominana formacja podwójnego dna. Warto zauważyć, że na wykresie siły […]

Spółka Ipopema Securities została umieszczona w rubryce ,,Poczekalnia” w dniu 3 grudnia 2014 roku. Pojawiła się wówczas szansa na ukształtowanie się formacji podwójnego dna, w przypadku wzrostu kursu akcji tej spółki do 5 złotych. Do tego wzrostu na razie jeszcze nie doszło. Pojawiły się spadki cen akcji tej spółki. Obecnie jednak podjęta została próba wybicia […]

Spółka Elektrotim znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 21 października 2014 roku. Kurs akcji tej spółki znajduje się w trendzie wzrostowym od końca sierpnia ubiegłego roku. Na przełomie 2-ej i 3-ej dekady stycznia rozpoczęła się korekta spadkowa, która prawdopodobnie dobiegła już końca. Warto zauważyć, że impet owej korekty powoli się zmniejszał. Świadczy […]

Rynek akcji może być określony mianem barometru przyszłej krajowej aktywności gospodarczej w tym na przykład sensie, że w wielu krajach mamy do czynienia z trwałym, pozytywnym związkiem pomiędzy stopą zwrotu z krajowego indeksu rynku akcji w roku T a realną zmianą PKB w roku T+1. Warto badać, które indeksy branżowe są szczególnie mocno powiązane z […]

8 stycznia 2015 roku doszło na wykresie indeksu WIG 20 do wybicia z małej formacji podwójnego dna. Z analizy tej faktycznej formacji podwójnego dna wynikało, że powinnyśmy być świadkami wzrostu indeksu najbardziej płynnych spółek do 2 391,95 pkt. Do wypełnienia tej formacji jeszcze nie doszło. W dużym stopniu było to spowodowane pojawieniem się informacji o uwolnieniu […]