25-06-2017

Czyżby indeks francuski CAC40 szykował się do dalszych zwyżek ?

1.Aspekty fundamentalne  

Przyznam, że coraz bardziej dochodzę do wniosku, że w długim terminie dość prawdopodobny jest scenariusz przepływu kapitału z amerykańskiego rynku akcji w kierunku rynku akcji strefy euro. Przekonuje mnie do tego analiza techniczna siły względnej indeksu francuskiego indeksu CAC40 do amerykańskiego indeksu S&500.

Warto przede wszystkim przypomnieć, że gospodarka francuska jest czołową gospodarką strefy euro a ostatnie wydarzenia na francuskiej scenie politycznej zdają się sugerować, że proces ,,pogłębiania integracji” w ramach strefy euro jest coraz bardziej prawdopodobny.

W rezultacie nie jest wykluczone, że inwestorzy giełdowi będą skłonni potraktować ów proces jako fundamentalną przesłankę do zwiększania swego zaangażowania w segmencie akcji spółek ze strefy euro, w tym także spółek francuskich. Do takiego wniosku prowadzi mnie analiza techniczna, którą przeprowadziłem.

2.Aaspekty techniczne, CAC40/S&P500

Na początku spójrzmy na wykres siły względnej CAC40/S&P500 od początku lat 60-tych XX wieku.

Po pierwsze: Można dostrzec proces zbliżania się do ważnego wsparcia.

CAC40/S&P500 

CAC40-SP500-WYKRES-1

Po drugie: na wykresie owej siły względnej stworzonym w oparciu o dane roczne mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Oto tak zwany oscylator stochastyczny obliczony w oparciu o te dane wszedł do strefy wyprzedania.

CAC40/S&P500  

CAC40-SP500-WYKRES-2

Po trzecie: w pobliżu wspomnianego wsparcia utworzyła się formacja przenikania hossy, która jest sygnałem kupna, czyli sygnałem zapowiadającym zwyżki, to znaczy lepsze zachowanie indeksu CAC40, niż indeksu S&P500.

CAC40/S&P500 

CAC40-SP500-WYKRES-3

Po czwarte: teraz popatrzmy na wykres stworzony w oparciu o dane tygodniowe. Mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Oto zaznaczona kolorem różowym średnia ruchoma z 45 tygodni znajduje się w trendzie wzrostowym a średnie z: 15 oraz 8 tygodni znajdują się powyżej tej średniej.

CAC40/S&P500 

CAC40-SP500-WYKRES-4

Doświadczenie podpowiada mi, że jeżeli w tego typu sytuacji oscylator stochastyczny wchodzi do strefy wyprzedania to mamy do czynienia z sygnałem zapowiadającym zwyżki. To optymistyczny sygnał również zapowiadający to, że może czekać nas relatywnie korzystny okres dla indeksu francuskiego kosztem indeksu amerykańskiego a szerzej indeksów strefy euro kosztem indeksu amerykańskiego.

Proszę zauważyć, że od momentu utworzenia strefy euro indeks francuski zachowywał się wyraźnie słabiej od indeksu amerykańskiego. Dochodzę do wniosku na podstawie analizy technicznej, że sytuacja może teraz ulec odwróceniu.

CAC40/S&P500 

CAC40-SP500-STREFA-EURO

2.Aaspekty techniczne, CAC40

Popatrzmy teraz na wykres samego indeksu CAC40. Po pierwsze Po drugie na wykresie indeksu CAC40 doszło do przebicia spadkowej linii trendu.

CAC40

CAC40-LINIA-TRENDU

Po drugie zauważymy, że po utworzeniu strefy euro indeks francuski CAC40 konsolidował się pomiędzy poziomem 2 403,04 pkt. a poziomem 6 922,33 pkt.

Zakładam, że indeks francuski CAC40 wybije się z tej konsolidacji górą. Świadczyć o tym chociażby może to, że jak wspomniałem mogą pojawić się przesłanki przemawiające za relatywnym  umocnieniem indeksu francuskiego kosztem bardzo dużego indeksu amerykańskiego. Ponadto układ średnich ruchomych jest już typowy dla hossy i to długoterminowej.

Po wybiciu z konsolidacji można spodziewać się wzrostu o wysokość owej konsolidacji. Jak obliczyć minimalny docelowy poziom owego wybicia ?

Moja propozycja jest następująca. Najpierw odszukujemy minimum w okresie od 1 stycznia 1999 roku, czyli od momentu utworzenia strefy euro do dnia dzisiejszego. Odszukujemy też maksimum.

CAC40 

CAC40-KONSOLIDACJA

Następnie dzielimy maksimum przez minimum. Powiedzmy, że w wyniku tego dzielenia otrzymujemy tak zwany wskaźnik konsolidacji.

Na końcu mnożymy poziom wskaźnika konsolidacji przez maksimum z dnia. W wyniku obliczeń otrzymujemy poziom 19 940,85.pkt.

Obecny poziom indeksu CAC4 to 5 266,12 pkt.

Wnioski końcowe

Gdyby wspomniany scenariusz miał się ziścić indeks francuski CAC40 powinien wzrosnąć o 278,7 %. Zważywszy na stosunkowo silne powiązanie indeksu WIG20 z indeksem CAC40 trudno mi sobie wyobrazić, aby takim silnym zwyżkom indeksu CAC40 nie towarzyszyły silne zwyżki indeksu WIG20.

Jak będzie ? Zobaczymy. Czas pokaże.

Sławomir Kłusek, 25 czerwca 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0