Indeks WIG20 znalazł się właśnie w pobliżu strefy wsparcia z 2016 roku a ponadto oscylator stochastyczny na wykresie stworzonym w oparciu o dane tygodniowe doszedł do strefy wyprzedania. To stwarza szasnę na wzrost aktywności stron popytowej w przypadku akcji największych spółek. Może być to związane z realną perspektywą napływu kapitału zagranicznego. WIG20 Sławomir Kłusek, 14 października 2020 […]

W ostatnim dniu poprzedniego roku wprowadziłem do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Nowa Gala. Oznacza to, iż uznawałem wówczas, że spółka ta charakteryzuje się wysokim stopniem atrakcyjności technicznej oraz fundamentalnej. Kurs akcji omawianej spółki wybił się z formacji nietypowego podwójnego dna. To bardzo pozytywne zjawisko, gdyż zadaniem takiej formacji jest doprowadzenie do zmiany trendu ze […]

Ponieważ często używam sformułowania ,,siła względna” a może nie wszyscy wiedzą, co mam na myśli postanowiłem na początku wyjaśnić to pojęcie. Otóż przez wykres siły względnej rozumiem wykres prezentujący nie sam wykres ceny określonego aktywu (na przykład ceny akcji), ale wykres prezentujący relację poziomu określonego instrumentu finansowego w stosunku do innego punktu odniesienia, na przykład […]