Dziś rozpoczynam kolejną ankietę. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,,Kurs akcji, której z 5 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w 2023 roku ?”. Spółkami tymi są: Allegro, Bank Millenium, CCC, Mabion oraz PKP Cargo. Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos ! Ta ,,piątka” to grupa 5 spółek wprowadzonych ostatnio (czyli 31 grudnia 2022 roku) […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę PKP Cargo Argument pierwszy PKP CARGO  Na wykresie kursu akcji tej spółki można dostrzec pozytywną dywergencję ze wskaźnikiem MACD, co wskazuje na osłabianie siły trendu spadkowego. Argument drugi PKP CARGO   Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna, która to formacja jest […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Mabion Argument pierwszy MABION Na wykresie kursu akcji tej spółki można dostrzec pozytywną dywergencję ze wskaźnikiem MACD, co wskazuje na osłabianie siły trendu spadkowego. Argument drugi MABION Na wykresie kursu akcji tej spółki 3 sierpnia 2022 roku pojawił się sygnał kupna zgodnie z metodą niedźwiedzi wyginających się […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę CCC Analizując wykres kursu akcji tej spółki dostrzegam bowiem symptomy zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. Argument pierwszy CCC Na wykresie kursu akcji tej spółki można dostrzec pozytywną dywergencję ze wskaźnikiem MACD, co wskazuje na osłabianie siły trendu spadkowego. Argument drugi CCC  Na wykresie kursu akcji tej spółki […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Allegro. Analizując wykres kursu akcji tej spółki dostrzegam bowiem symptomy zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. Argument pierwszy BANK MILLENIUM Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna, która to formacja jest formacją zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. Argument drugi BANK MILLENIUM Na […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Allegro. Analizując wykres kursu akcji tej spółki dostrzegam bowiem symptomy zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. Argument pierwszy Na wykresie kursu akcji tej spółki można dostrzec pozytywną dywergencję ze wskaźnikiem MACD, co wskazuje na osłabianie siły trendu spadkowego. ALLEGRO  Argument drugi ALLEGRO  Na wykresie kursu akcji tej spółki […]

W ostatnim dniu 2021 roku w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieściłem 5 spółek. Spółkami tymi są: Boryszew, CFI, Patentus, Triton oraz Zamet. Warto zauważyć, że każda z wyżej wymienionych spółek jest spółką o stosunkowo niskiej kapitalizacji rozumianej jako wynik przemnożenia aktualnej ceny rynkowej 1 akcji oraz ogólnej liczby akcji danej spółki. Oto analizy kursów akcji […]

Chciałbym dziś zwrócić uwagę na wykres siły względnej WIG-Gry/WIG20. Na wykresie tym zauważyłem bowiem kilka interesującym moim zdaniem sygnałów technicznych Po pierwsze: na wykresie siły względnej WIG-Gry/WIG20 stworzonym w oparciu o dane dzienne doszło 26 września 2022 roku do wygenerowania sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych WIG-GRY/WIG20  O metodzie rakiet giełdowych można przeczytać pod […]

7 września 2022 roku na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ przedstawiłem metodą kota giełdowych Metoda ta generuje sygnały kupna. W teście metody kota giełdowych zakładam, że akcje spółki są sprzedawane po okresie 12 miesięcy. Opis metody kota giełdowego znajduje się pod poniższym linkiem http://analizy-rynkowe.pl/kot/ Oto plik z wynikami testu metody kota giełdowych przeprowadzonego dla wszystkich spółek wchodzących […]

Na rynkach akcji w poszczególnych krajach mamy do czynienie z różnymi prawidłowościami o charakterze sezonowym. Mamy więc na przykład do czynienia z efektem stycznia, efektem przełomu roku czy też osłabieniem od końca kwietnia do końca października. W poniższym pliku przedstawiłem średnią procentową zmianę indeksów giełdowych w poszczególnych miesiącach w różnych krajach. Obliczenia przedstawiłem na podstawie […]

Postanowiłem dziś przeanalizować wykres siły względnej SP500/CRB, to znaczy wykres siły względnej czołowego indeksu amerykańskiego rynku akcji w stosunku do indeksu surowcowego. Na wykresie tym można zauważyć kilka symptomów pro-wzrostowych. Symptom 1 Wykres siły względnej SP500/CRB stworzony w oparciu o dane kwartalne zatrzymał się powyżej oporu z marca 1999 roku, który pełni teraz rolę wsparcia. […]