Przeglądając różne wykresy moją uwagę zwrócił dziś wykres siły względnej WIG-Budownictwo/WIG20. Po pierwsze: na wykresie siły względnej WIG-Budownictwo/WIG20 przebita została spadkowa linia trendu poprowadzona przez szczyty z 23 kwietnia 2007 roku oraz 26 lutego 2021 roku, co można zinterpretować pozytywnie. WIG-BUDOWNICTWO /WIG20 Po drugie: na wykresie siły względnej WIG-Budownictwo/WIG20 doszło ponadto do przebicia bardzo ważnego […]