Przyglądając się wykresowi siły względnej WIG-Telekomunikacja/WIG20 warto zauważyć, że doszło na nim do wybicia z formacji podwójnego dna, która ta formacja jest formacją zmiany trendy ze spadkowego na wzrostowy. Skoro tak to można w przyszłości oczekiwać wzrostów owej siły względnej to znaczy lepszego zachowanie indeksu branży telekomunikacyjnej, niż indeksu WIG20. WIG-TELEKOMUNIKACJA/WIG20  Po wybiciu z formacji […]