17-06-2017

Czyżby kurs akcji Mostostalu Płock miał wrócić do trendu wzrostowego ?

Mostostal Płock jest to spółka, której akcje są już stosunkowo długo notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizując dane finansowe z lat 1998-2016 można zauważyć, że w przypadku większości lat tego okresu spółka zanotowała zysk netto. Były jednak takie lat, w których spółka poniosła stratę netto. Jeżeli w jakimś roku pojawił się zysk netto to w roku następnym średnio rzecz biorąc kurs akcji spółki zyskiwał 2,8 %. natomiast jeżeli w jakimś roku pojawiła się strata netto to w roku następnym kurs akcji zyskiwał 26,0 %.

Aby wyjaśnić charakter owego związku należy zauważyć, że generalnie rzecz biorąc na rynku akcji panuje zasada ,,kupuj słabość, sprzedawaj siłę”. Mówiąc nieco inaczej akcje warto kupować wówczas, gdy pojawiają się złe informacja fundamentalne a sprzedawać wówczas, gdy pojawiają się dobre informacje fundamentalne. Sytuacja na rynku akcji jest bowiem barometrem przyszłego a nie bieżącego poziomu aktywności gospodarczej.

Nie wykluczam, że dzieje się tak, że jeżeli w jakimś roku spółka ponosi stratę netto to zarząd spółki czuje się w obowiązku podjąć takie działania, które doprowadzą do wyjścia spółki na lepszą drogę. Inwestorzy giełdowi kupują akcje już wówczas, gdy spółka znajduje się w słabej kondycji finansowej licząc być może na to, że w przyszłości ulegnie ona poprawie.

W tym kontekście należy zauważyć, że w 2016 roku Mostostal Płock poniósł stratę netto. Nie jest więc wykluczone, że idąc powyżej opisanym tropem rozumowania inwestorzy giełdowy już na początku 2017 roku zaczęli chętniej, niż dotąd kupować akcje tej spółki. W rezultacie kurs akcji spółki wybił się z formacji podwójnego dna.

Formacja podwójnego dna ma niejako do spełnienia 2 ,,zadania”. ,Zadaniem” podstawowym w przypadku tej formacji jest po prostu wypełnienie się. Drugim ,,zadaniem” formacji podwójnego dna jest doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy. Oznacza to, że po wypełnieniu samej formacji podwójnego dna kurs powinien dalej rosnąć.

MOSTOSTAL PŁOCK 

MOSTOSTAL-PLOCK-WYKRES-1

Formacja podwójnego dna w przypadku kursu akcji spółki Mostostal Płock już się wypełniła. Kurs akcji zwyżkował do 15 złotych i 44 groszy. Po wypełnieniu się tej formacji kurs akcji doświadczał korekty spadkowej. Nie wykluczam, że korekta ta powoli dobiega końca.

MOSTOSTAL PŁOCK 

MOSTOSTAL-PLOCK-WYKRES-2

Dlaczego tak uważam ? Otóż po uprzednim wejściu oscylatora stochastycznego obliczanego w oparciu o dane tygodniowe do strefy wyprzedania na wykresie utworzyła się formacja gwiazdy porannej. Formacja ta jest sygnałem kupna. Z tego też powodu pojawia się szansa na wzrosty kursu akcji Mostostalu Płock.

MOSTOSTAL PŁOCK 

MOSTOSTAL-PLOCK-WYKRES-3

Jeżeli faktycznie doszłoby do wzrostów kursu to warto zadać pytanie: do jakiego poziomu kurs akcji spółki Mostostal Płock mógłby zwyżkować ? Otóż wydaje mi się, że ważnym punktem oporu jest poziom 19 złotych i 60 groszy. Jest to poziom z 1 czerwca 2015 roku. Obecny poziom kursu to 12 złotych i 85 groszy.

MOSTOSTAL-PLOCK-LINIA

Sławomir Kłusek, 17 czerwca 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0