Doświadczenie pokazuje, że dla posiadaczy polskich akcji okres pomiędzy końcem kwietnia a końcem października danego roku jest generalnie rzecz biorąc słabszy niż okres pomiędzy końcem października danego roku a końcem kwietnia roku następnego. Z tego punktu widzenia powoli będziemy wchodzili w ten słabszy (ze statystycznego punktu widzenia) okres. Stwarza to ryzyko spadków cen akcji. Oczywiście […]

Spółka TIM została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 1 lipca 2015 roku. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. TIM Po wybiciu z tej formacji kurs doświadczał korekty spadkowej. W ostatnich dniach popyt zaatakował. Kupujący stali się bardziej aktywni. W rezultacie znów pojawia się szansa na […]

Indeks WIG-Informatyka zyskał w tym roku na wartości 10,6 %. Indeks ten w okresie od końca 2015 roku do 22 kwietnia 2016 roku był jednym z najmocniejszych indeksów spośród indeksów branżowych obliczanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spoglądając na wykres tego indeksu z długoterminowego punktu widzenia warto zauważyć, że pojawiły się na nim pewne […]

Wersja w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-25-04-2016 Wersja w Word RAPORT-TYGODNIOWY-25-05-2015   0

Wersja w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-18-04-2016 Wersja w Word RAPORT-TYGODNIOWY-18-04-2016 0

Odpowiedź w pliku Wersja w PDF TYPY-HIPOTETYCZNEGO-INWESTORA Wersja w Word TYPY-HIPOTETYCZNEGO-INWESTORA Sławomir Kłusek, 17 kwietnia 2016 roku. Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, […]

Wersja w PDF RAPORT-TYGODNIOWY-11-04-2016 Wersja w Word RAPORT-TYGODNIOWY-11-04-2016 0

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Orzeł Biały. Spółka specjalizuje się w recyklingu zużytych akumulatorów – uzyskując z nich ołów, który następnie jest powtórnie używany. Orzeł Biały jest ich czołowym producentem na terenie naszego kraju. Odbiorcami produkowanego przez spółkę ołowiu rafinowanego są najwięksi krajowi i światowi producenci akumulatorów. Spółka jest jednym z największych […]

W najnowszym numerze ,,Raportu Tygodniowego” opublikowałem tekst poświęcony analizie indeksu strefy euro. Indeks ten nazywa się Euro Stoxx 50 I obejmuje 50 największych spółek ze strefy euro. Spółki te pochodzą z różnych krajów: z Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii,  Luksemburga, Włoch i Finlandii. https://pl.wikipedia.org/wiki/Euro_Stoxx_50 Z przeprowadzonej we wspomnianym ,,Raporcie Tygodniowym” analizy wynika, że indeks Euro Stoxx […]

W swych publikacjach na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ wielokrotnie wspominałem o tym, że polski portal finansowy http://stooq.pl/ publikuje własne indeksy branżowe prezentujące zachowanie poszczególnych segmentów polskiego rynku akcji. Obecnie moją uwagę zwrócił indeks branży materiałów budowlanych. W jego skład wchodzą 3 spółki, które na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”: Ceramika Nowa […]

Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Mercor. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna. Osobiście wyróżniam typowe oraz nietypowe podwójne dno. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. MERCOR […]