W najnowszym odczycie amerykańskiego Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ankietowani jak zwykle odpowiadali na to pytanie o to, co jak zachowywać się będą akcje amerykańskie w okresie kolejnych 6 miesięcy. Tym razem odsetek ,,niedźwiedzi”, czyli osób, które spodziewają się spadków cen akcji w tym okresie przekroczył 50 % i wyniósł 52,9 %. Był więc wysoki. https://www.aaii.com/sentimentsurvey Generalnie […]

Przeglądając dziś rano różne wykresy sił względnych moją uwagę zwrócił wykres siły względnej WIG-Banki/Bitcoin. Doszło na nim do przebicia spadkowej linii trendu a następnie do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna. Taki układ techniczny zapowiada jak uczy doświadczenie zwyżki. WIG-BANKI/BITCOIN Jeżeli tak miało by się stać to powinny pojawiać się jakieś czynniki fundamentalne, które sprzyjać […]

Na wykresie indeksu WIG-Budownictwo doszło do wybicia z ogromnej formacji podwójnego dna. Po wybiciu z tej formacji doszło do korekty spadkowej, która wydaje się dobiegać końca. WIG-BUDOWNICTWO Do takiego wniosku dochodzę, gdyż na wykresie stworzonym w oparciu o dane tygodniowe mamy bardzo ciekawy układ techniczny. Oto w sytuacji, gdy układ średnich ruchomych jest typowy dla […]