Jednym z najciekawszych wydarzeń na rynkach finansowych w ostatnich tygodniach było zwiększenie popytu na surowce. W rezultacie wzrosły ceny ropy naftowej WTI, miedzi, zło ta i innych surowców. Analizując wykres indeksu surowcowego CRB można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy pojawiło się szereg sygnałów kupna zgodnie z kilkoma stworzonymi przeze mnie metodami inwestycyjnymi. 9 […]