Analizując wykres indeksu japońskiego rynku akcji NIKKEI225 można dojść do bardzo ciekawych wniosków. Na wykresie tym w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach pojawiło się bowiem sporo sygnałów kupna zgodnie ze stworzonymi przeze mnie kilkoma metodami inwestycyjnymi. Momenty pojawienia się tych sygnałów kupna zaznaczyłem linią pionową koloru zielonego. Sygnały kupna zgodnie z metodą wydm giełdowych pojawiły się w […]