28-06-2017

Czy kurs akcji Banku Millenium stoi przed szansą na dalsze zwyżki ?

1.Trend wzrostowy

Kurs akcji Banku Millenium przebił wczoraj swe 52-tygodniowe maksimum. Układ średnich ruchomych jest typowy dla hossy. Zaznaczona kolorem czerwonym przerywanym średnia ruchoma z 500 sesji znajduje się najniżej, średnia ruchoma z 200 sesji wyżej a średnia ruchoma ze 100 sesji najwyżej. Wszystkie wyżej wymienione średnie ruchome znajdują się w trendzie wzrostowym.

BANK MILLENIUM

BANK-MILLENIUM-SREDNIE

2.Formacja podwójnego dna

W tej sytuacji powstaje pytanie: co dalej ?. Zanim przejdę do dalszych rozważań przypomnę różnicę pomiędzy formacją typowego a nietypowego podwójnego dna. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna. Sposób postępowania jest następujący: 1.ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2), 2.ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami, 3.dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka, 4.w wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna, 5.mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S), 6.w wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku, 7.liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

3.Faktycznie istniejąca formacja podwójnego dna

Warto zauważyć, że na wykresie kursu akcji Banku Millenium doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki kursu do 8 złotych i 46 groszy.

BANK MILLENIUM

BANK-MILLENIUM-PODWOJNE-DNO-1

4.Potencjalna formacja podwójnego dna

Co by się stało w przypadku zrealizowania tej formacji ? Doszłoby otóż do wybicia z kolejnej formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby z kolei ta formacja miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki kursu do 9 złotych i 55 groszy.

BANK MILLENIUM

BANK-MILLENIUM-PODWOJNE-DNO-2

Wniosek końcowy

Na podstawie przeprowadzonej analizy można przyjąć, że możliwy jest wzrost kursu akcji Banku Millenium z 7 złotych i 56 groszy do 9 złotych i 55 groszy, czyli o 26,3 %.

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0