Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna W 1991 roku. Aktualnie prezesem GPW jest Małgorzata Zaleska. 12 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPW powołało ją bowiem na prezesa GPW. Od 12 stycznia do 20 […]