Analizując sytuację na polskim rynku akcji zwracam często uwagę na to, że dokonując tego typu analiz można posługiwać się dwoma rodzajami indeksów giełdowych. Do pierwszej grupy należą  indeksu ważone kapitalizacją. Ich istotą jest to, że udział poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksu jest z zasady różny. Generalnie rzecz biorąc spółka o większej kapitalizacji ma większy […]

7 września 2023 roku z okazji 9 rocznica rozpoczęcia prowadzenia przeze mnie strony internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ postanowiłem zaprezentować metodą żubra giełdowego. Metoda ta oparta jest ta 3 rodzajach średnich ruchomych, przy czym są to średnie ruchome stworzone na postawie danych miesięcznych. Metoda ta generuje sygnały kupna, przy czym zakłada się, że pozycja zamykana jest po 10 […]