22 lutego 2015 roku opublikowałem na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ artykuł ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”. http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/ W artykule tym wymieniłem listę 6 spółek, które uznałem wówczas   za ,,atrakcyjne fundamentalnie”. Listę tych spółek uznałem za swoisty hipotetyczny wirtualny ,,portfel fundamentalny”. W okresie od 20 lutego 2015 roku do 19 lutego […]