Jedną z metod inwestycyjnych, którą można wykorzystywać w podejmowaniu decyzji na rynku akcji jest metoda rakiet giełdowych. Postanowiłem sprawdzić, kiedy w okresie od 1 do 21 kwietnia 2023 roku pojawiły się sygnały kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w przypadku akcji spółek z indeksów: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 W grupie spółek z indeksu WIG20 pojawił […]

Dziś zwróciłem uwagę na pewien wykres. Pokazuje on różnicę pomiędzy poziomem  wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu dużych spółek WIG20 a poziome wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla indeksu małych spółek sWIG80. C-WK DLA WIG20 MINUS C-WK DLA SWIG80 Okazuje się, że w marcu tego roku powyższa różnica kształtowała się na najniższym poziomie od 2007 roku. Czy może […]

W pierwszym kwartale tego roku indeks dużych spółek WIG20 był o wiele słabszy od indeksu małych spółek sWIG80.Siła względna WIG20/sWIG80 znajduje się zresztą w długoterminowym trendzie spadkowym. WIG20/SWIG80 Być może teraz dojdzie do pewnej choćby krótkookresowej zmiany. Na wykresie świecowym siły względnej WIG20/sWIG80 stworzonym w oparciu o dane tygodniowe doszliśmy bowiem do ważnego wsparcia a […]