Przeglądając wykresy akcji spółek, które znalazły się dotychczas w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” moją uwagę zwrócić wykres akcji spółki Relpol. Po wybiciu z formacji podwójnego dna doszło do silnej korekty spadkowej. W ostatnim czasie popyt się jednak znów uaktywnił. W marcu znów obserwowaliśmy spadki kursu, ale popyt zdaje się znów odżywać. 19 marca ustanowiony został […]

Już po zakończeniu notowań piątkowych w poprzednim tygodniu spółka Boryszew zaprezentowała raport roczny za 2014 rok. Był on bardzo dobry. Jednocześnie poinformowano, że Boryszew chce wypłacić z zysku netto za 2014 rok 10 groszy dywidendy na akcję. Na początku notowań poniedziałkowych kurs wzrósł, inwestorzy zareagowali pozytywnie. Później ochota inwestorów do kupowania akcji spółki Boryszew osłabła. […]

Spółka Ipopema Securities została umieszczona w rubryce ,,Poczekalnia” w dniu 3 grudnia 2014 roku. Można było wówczas zaobserwować, że jeżeli kurs spółki osiągnąłby od dołu (na zakończeniu sesji) poziom 5 złotych doszłoby do wybicia z formacji podwójnego dna. Na razie do wybicia z tej formacji jeszcze nie doszło. Warto natomiast zauważyć, że doszło już do […]

Jednym z bohaterów ostatnich kilku tygodni w grupie spółek, które znalazły dotychczas zostały umieszczone w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” była informatyczna spółka Procad. Na wykresie kursu akcji tej spółki wypełniały się kolejne formacje podwójnego dna. Teraz mamy do czynienia z niewypełnioną formacją podwójnego dna o bardzo dużej szerokości. Jeżeli miała by się ona wypełnić powinno […]

Spółka Mercor została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w ,,Raporcie Tygodniowym” z 15 grudnia 2014 roku. Na wykresie kursu akcji tej spółki wczoraj wypełniła się mniejsza formacja (typowego) podwójnego dna. Warto jednak pamiętać, że na wykresie kursu akcji tej spółki można dostrzec także większą formację (nietypowego) podwójnego dna, która zrealizowałaby się w przypadku osiągnięcia […]

Jednym z najciekawszych wydarzeń na polskim rynku akcji w dniu 18 marca 2015 roku był bardzo mocny, przeszło 14-procentowy wzrost kursu akcji spółki informatycznej Procad, która 17 marca w godzinach wieczornych zaprezentowała raport roczny za 2014 rok. Inwestorzy giełdowi przyjęli go pozytywnie. Patrząc na wykres akcji spółki Procad warto zauważyć, że na wykresie nie wypełniła […]