Dziś moją uwagę zwrócił wykres siły względnej WIG-motoryzacja/WIG20. Stało się tak dlatego, że zauważyłem, iż na wykresie tej siły względnej mamy do czynienia z występowaniem trendu wzrostowego rozumianego jako sytuacja, w której zaznaczona kolorem różowym  zwykła średnia ruchoma z 45 tygodni znajduje się najwyżej, zaznaczona kolorem żółtym zwykła średnia ruchoma ze 100 tygodni niżej, zaznaczona […]

Dziś postanowiłem dokonać analizy siły względnej WIG20/mWIG40. Jest to siła względna indeksu dużych spółek do indeksu  średnich spółek. Można zauważyć, że w okresie 1998-2021, czyli w okresie obejmującym 24 lata było 11 lat, w których lepszy był indeks WIG20 oraz 13 lat, w których lepszy był indeks średnich spółek mWIG40. Zauważyłem 5 symptomów mogących wskazywać […]

Warto spojrzeć na wykres Warszawskiego indeksu Giełdowego w  różnych perspektywach czasowych. Przede wszystkim warto zauważyć, że WIG po zbliżeniu się do długoterminowej linii trendu wzrostowego doznał ataku ze strony popytowej. WIG – perspektywa długoterminowa Dzięki tej eksplozji popytu przebita została średnioterminowa linia trendu spadkowego. ,,Byki” do tego stopnia poszły na całość, że wskaźnik techniczny RSI […]

Dziś moją uwagę zwrócił wykres siły względnej WIG-Odzież/WIG20. W poniższym wpisie chciałbym krótko opisać symptomy mogące sugerować zbliżanie się momentu, w którym na wykresie tej siły względnej może dojść do zwyżek. Po pierwsze: na wykresie siły względnej WIG-Odzież/WIG20 stworzonym w oparciu o dane dzienne pojawił się w czerwcu 2022 roku sygnał kupna zgodnie z metodą […]

Jedną z metod inwestycyjnych, którą można wykorzystywać w podejmowaniu decyzji na rynku akcji jest metoda wydm giełdowych. Postanowiłem sprawdzić, kiedy na przestrzeni ostatniego miesiąca pojawiły się sygnały kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w przypadku akcji spółek z indeksów: WIG20, MWIG40 oraz SWIG80 W grupie spółek z indeksu WIG20 żaden taki sygnał się nie pojawił. […]

Jednym z instrumentów finansowych związanych z rynkiem akcji jest tak  zwany ETF. Jest to fundusz, który odzwierciedla zachowanie jakiegoś indeksu giełdowego. Przykładem takiego  ETF-u jest na przykład ETF odzwierciedlający zachowanie indeksu giełdowego wschodzących rynków akcji publikowanego przez bank inwestycyjny Morgan Stanley. Ten ETF ma swą angielską nazwę i można znaleźć ją pod poniższym linkiem. https://stooq.pl/q/?s=eem.us […]

Na stronie internetowej testuje przydatność różnych metod inwestycyjnych. Są to metody oparte o pewne kryteria wykorzystywane w dokonywaniu analizy technicznej. 31 sierpnia 2020 roku opublikowałem artykuł, w którym opisałem na czym polega metoda wydm giełdowych. Dziś postanowiłem sprawdzić, w przypadku których spółek z indeksów: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 pojawiły się w okresie ostatniego miesiąca sygnały […]

Zauważyłem, że w okresie 1995-2021 mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą prawidłowością. Jeżeli w jakimś roku zachowanie francuskiego indeksu CAC40 było lepsze niż zachowanie amerykańskiego indeksu S&P500 to w takim roku WIG rósł średnio o 25,5 %. Jeżeli z kolei w jakimś roku zachowanie francuskiego indeksu CAC40 było słabsze niż zachowanie amerykańskiego indeksu S&P500 to […]

W połowie października tego roku rozpoczęły się zwyżki cen akcji na giełdzie warszawskiej. Warto jednak zauważyć, że obok GPW w Warszawie funkcjonuje także rynek New Connect. Jak możemy przeczytać w Wikipedii jest to ,,zorganizowany rynek akcji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Charakteryzuje się mniejszymi wymogami […]

Postanowiłem sprawdzić w przypadku których spółek z indeksów: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 na przestrzeni ostatniego miesiąca pojawił się sygnał kupna zgodnie z metodą kota giełdowego. W grupie spółek z indeksu WIG20 żaden taki sygnał się nie pojawił. W grupie spółek z indeksu mWIG40 pojawił się sygnał kupna w przypadku akcji spółki Asbis. Pojawił się on […]

Zastanawia mnie wygląd siły względnej sWIG80/Nasdaq. Na wykresie tym pojawiły się bowiem pewne sygnały mogące zapowiadać zmianę długoterminowego trendu ze spadkowego na wzrostowy. Po pierwsze: na przestrzeni okresu od 2008 roku jesteśmy świadkami pozytywnej dywergencji stworzonego w oparciu o dane tygodniowe wykresu z indeksem MACD. SWIG80/NASDAQ  Po drugie: na wykresie stworzonym w oparciu o dane […]