16-06-2017

,,Wykres do przemyślenia” – Agora

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Agora. Warto zauważyć, że spółka ta zostaje umieszczona w tej rubryce już po raz drugi. Zanim przejdę do dalszych rozważań pragnę przypomnieć, że średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki była dotychczas lepsza o 19,2 punku procentowego od WIG-u !

http://analizy-rynkowe.pl/wp-content/uploads/2017/05/WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-12-MIESIECY-4-INDEKSY-29-05-2017.pdf

Za umieszczeniem spółki Agora w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” przemawiają zarówno argumenty techniczne, jak również fundamentalne oraz psychologiczne. Pokrótce umówię wszystkie powyższe argumenty wskazując na kluczowe ich aspekty.

1.Argumenty techniczne

Kurs akcji spółki Agora przebił spadkową linię trendu poprowadzoną przez szczyty z 2000 oraz 2007 roku. To optymistyczne. Przebicie od dołu spadkowej linii trendu może być bowiem traktowane jako ważny sygnał kupna.

AGORA

AGORA (2)

AGORA

Po drugie na wykresie kursu akcji spółki Agora doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Gdyby ta formacja miała się wypełnić kurs akcji tej spółki powinien wzrosnąć do 18 złotych i 22 groszy.

AGORA-PODWOJNE-DNO

AGORA/WIG20

Po trzecie: także na wykresie siły względnej doszło do przebicia spadkowej linii trendu poprowadzonej przez szczyty z 2000 roku oraz 2005 roku. To także optymistyczne, gdyż jak to wcześniej wskazałem przebicie od dołu spadkowej linii trendu może być bowiem traktowane jako ważny sygnał kupna.

AGORA-WIG20

AGORA/WIG20

Po czwarte: w oparciu o dane tygodniowe przedstawiające wykres siły względnej Agora/WIG20 można przeanalizować przebieg tak zwanego oscylatora stochastycznego. Okazuje się, że niedawno ów oscylator znalazł się w strefie wyprzedania, co w sytuacji, gdy zaznaczona kolorem żółtym średnia ruchoma ze 100 tygodni znajduje się poniżej średniej ruchomej z 15 oraz 45 tygodni stanowi wedle mojej interpretacji sygnał zapowiadający wzrosty. Dzięki temu pojawia się szansa na to, że kurs Agory będzie się zachowywać się lepiej od indeksu WIG20. Mam świadomość kontrowersyjności owego podejścia zważywszy na to, że Agora wchodzi w skład indeksu sWIG80, a nie indeksu WIG20.

AGORA-WIG20-OSCYLATOR

2.Argumenty fundamentalne

Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że ,,spółka atrakcyjna fundamentalnie” powinna spełniać 3 kryteria. Oto one:

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

Mówiąc bardziej opisowo ,,spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

W przypadku spółki Agora 2 wyżej wymienione kryteria fundamentalne są spełnione.

Po pierwsze: wskaźnik Cena/Wartość Księgowa według stanu na 14 czerwca 2017 roku wynosił 0,63.

Po drugie: wskaźnik płynności bieżącej kształtuje się na poziomie 1,42.Poziom wskaźnika obliczono na postawie stanu z końca marca 2017 roku

Po trzecie: relacja rentowność/płynność wynosi minus 1,02 (czyli poniżej plus 3,0). Rentowność została obliczona na podstawie danych z 4 ostatnich kwartałów zakończonych I kwartałem 2017 roku.

3.Argumenty psychologiczne

Z punktu widzenia analizy psychologicznej ważne znaczenia ma dla mnie na przykład obserwacja funkcjonowania forum dyskusyjnego prowadzonego przez portal http://www.bankier.pl/.  Wychodzę z założenia mówiącego, że brzmi: kursy akcji tych spółek o których się teraz mało mówi w mediach zachowają się w przyszłości lepiej niż kursy akcji tych spółek o których teraz mówi się w mediach dużo.

Oczywiście popularność spółki w mediach może być mierzona w różny sposób. W dzisiejszym świecie ogromną rolę odgrywa Internet. W związku z tym założyłem, że miarą popularności spółki w mediach będzie liczba wpisów (czyli tak zwanych postów) na temat danej spółki na forum giełdowym znanego portalu internetowego http://www.bankier.pl/  na przestrzeni ostatnich 30 dni.

http://www.bankier.pl/gielda/notowania/ranking-popularnosci

Liczba wspomnianych wpisów dla spółki Agora według stanu na dzień 14 czerwca 2017 roku wynosiła tylko 3. To bardzo mało.

Podsumowanie

Kurs akcji spółki Agora wybił się z formacji podwójnego dna. Formacja ta jeszcze nie wypełniła się. Przebita została spadkowa linia trendu. Agora spełnia 2 spośród 3 kryteriów ,,spółki atrakcyjnej fundamentalnie”. Wokół akcji spółki panuje raczej cisza, nie ma rozgłosu. Co ciekawe 31 maja 2017 roku zaprezentowana została informacja, że analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową Agory do 20,27 zł za akcję z 19,42 zł i utrzymali rekomendację „kupuj”.

https://stooq.pl/n/?f=1180336&search=+agory

Sławomir Kłusek, 16 czerwca 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0