07-06-2017

Poznańska Enea i lubelska Bogdanka znów nabierają wigoru !

Akcje spółek Skarbu Państwa cieszą się dużym zainteresowaniem

W ostatnich kilkunastu miesiącach obserwujemy wzrost zainteresowania akcjami spółek Skarbu Państwa. Podczas dzisiejszej sesji moją szczególną uwagę zwróciło zachowanie kursów akcji spółek: Enea oraz Bogdanka.

Niska wycena akcji Bogdanki oraz Enei

Warto zauważyć, że akcje obu spółek notowane są przy bardzo niskim poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa.Z badań Thomasa Bulkowskiego wynika, że akcje o niskim poziomie owego wskaźnika dają nadzieję na stosunkowo bardzo dobre zachowanie kursu akcji tej spółki w okresie na przykład kolejnych 12 miesięcy. Akcje spółki Enea notowane są przy poziomie wskaźnika C/WK na poziomie 0,43 a akcje spółki Bogdanka przy poziomie wskaźnika C/WK na poziomie 0,98.

Enea głównym akcjonariuszem Bogdanki

Enea posiada 66 % akcji spółki Bogdanka. Jest bardzo realne, że jeżeli doszłoby do silnego wzrostu kursu akcji spółki Bogdanka to zyskałby na tym także kurs akcji spółki Enea. Tak to często bywa. Popatrzmy więc najpierw na kurs akcji lubelskiej Bogdanki.

Bogdanka 

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło  do wybicia z bardzo dużej formacji podwójnego dna. Po wybiciu pojawiła się korekta spadkowa. Teraz jednak owa korekta ma szansę się skończyć. Dlaczego ? Pojawił się oto bardzo ciekawy układ techniczny, który jak uczy doświadczenie z przeszłości zwiastował często rozpoczęcie fali wzrostów.

Na czym polega ów ciekawy układ techniczny ? Otóż w sytuacji, gdy (oznaczona kolorem żółtym) średnia ruchoma ze 100 tygodni znajduje się poniżej zarówno średniej ruchomej z 15 (oznaczanej kolorem czerwonym) oraz 45 tygodni (oznaczonej kolorem różowym) tak zwany oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania.

BOGDANKA

BOGDANKA-SREDNIE

Jeżeli tego typu układ techniczny pojawia się w sytuacji nie wypełnionej formacji podwójnego dna wówczas pojawia się szansa na wzrosty kursu akcji. Zakładam, że wspomniana formacja podwójnego dna wypełni się. Gdyby do tego doszło kurs Bogdanki powinien wzrosnąć do 130 złotych i 23 groszy. Obecny kurs akcji tej spółki to 68 złotych.

BOGDANKA

BOGDANKA

Enea 

Teraz popatrzmy na wykres kursu akcji spółki Enea. W przypadku wykresu kursu akcji tej spółki także mamy do czynienia z wybiciem z formacji podwójnego dna. Gdyby z kolei ta formacja się wypełniła powinno dojść do wzrostu kursu do 15 złotych i 2 groszy. Obecny kurs akcji to 12 złotych i 14 groszy.

ENEA

ENEA

Warto przypomnieć w jaki sposób można (moim zdaniem) obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Przypomnę różnicę pomiędzy formacją typowego a formacją nietypowego podwójnego dna.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Sławomir Kłusek, 7 czerwca 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0