21-06-2017

,,Wykres do przemyślenia” – mBank

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam już po raz drugi mBank. Czynię tak dlatego, że kilka czynników o charakterze technicznym, psychologicznym oraz fundamentalnym.

Aspekty techniczne

Po pierwsze kurs akcji mBanku wybił się z nietypowej formacji podwójnego dna. Przypomnę, że o ile w przypadku typowej formacji podwójnego dna dołki znajdują się na tym samym lub prawie tym samym poziomie, o tyle w przypadku nietypowej formacji podwójnego dna kształtują się one na poziomie zupełnie odmiennym.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs mBanku powinien zwyżkować do 493 złotych i 25 groszy.

MBANK

MBANK

Po drugie: bardzo ciekawie prezentuje się wykres siły względnej mBank/WIG20 stworzony w oparciu o dane miesięczne. Oscylator stochastyczny znalazł się w strefie wyprzedania a następnie wygenerowany został sygnał kupna.

MBANK/WIG20

MBANK-WIG20

Co więcej utworzyła się formacja harami, co w połączeniu z takim a nie innym usytuowaniem oscylatora stochastycznego można interpretować jako świecowy sygnał kupna. Co ciekawe zaznaczona kolorem różowym średnia ruchoma z 45 miesięcy powoli zmienia bieg na rosnący. Przebicie średnie zmieniającej bieg na rosnący od dołu to sygnał kupna.

Aspekty fundamentalne

Z fundamentalnego punktu widzenia warto zauważyć, że akcje spółki mBank notowane są przy poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa 1,45. Tymczasem maksymalna wartość tego wskaźnika wyniosła w okresie lat 2007-2017 aż 5,51. Nie wykluczam, że inwestorzy giełdowi mogą potraktować to jako przejawu niedowartościowania kursu akcji tego banku z fundamentalnego punktu widzenia.

Aspekty psychologiczne

Pamiętam, że kiedy publikowałem niegdyś swe komentarze giełdowe w ,,Parkiecie” można było wówczas pod komentarzem umieścić w rubryce ,,zwróć uwagę” określony instrument finansowy (na przykład spółkę lub też indeks).

W gronie spółek z sektora bankowego wchodzących jednocześnie w skład indeksu WIG20 moją uwagę zwrócił właśnie mBank.

Dlaczego akurat mBank ? Otóż dlatego, że jest to ,,bank o którym stosunkowo mało mówi się w mediach”.

Postawiłem pewną ogólną prognozę. Prognoza ta brzmi: kursy akcji tych spółek o których się teraz mało mówi w mediach zachowają się w średnim terminie (czyli w okresie do 1 roku) lepiej niż kursy akcji tych spółek o których teraz mówi się w mediach dużo.

Zakładam bowiem prawdziwość sentencji: ,,kupuj ciszę, sprzedawaj rozgłos”

Oczywiście popularność spółki w mediach może być mierzona w różny sposób. W dzisiejszym świecie ogromną rolę odgrywa Internet.

W związku z tym założyłem, że miarą popularności spółki w mediach będzie liczba wpisów (czyli tak zwanych postów) na temat danej spółki na forum giełdowym znanego portalu internetowego http://www.bankier.pl/ na przestrzeni ostatnich 30 dni.

Wspomnianą liczbę wpisów ustaliłem na podstawie danych na koniec dnia 20 czerwca 2017 roku. Mam oczywiście świadomość, że jest to tylko jedna z miar popularności spółki w mediach.

Oto liczba tych wpisów w odniesieniu do banków wchodzących w skład indeksu WIG20 według stanu na 1 sierpnia 2016 roku.

BZ WBK – 13

Alior Bank – 258

PKO BP – 172

PeKaO – 787

mBank – 1

Największa cisza panuje więc wokół akcji mBanku…ciekawe..

http://www.bankier.pl/gielda/notowania/ranking-popularnosci

Sławomir Kłusek, 21 czerwca 2017 roku

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności  za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl

0