Dziś po raz drugi w historii w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” zostaje umieszczona spółka Dębica. Kurs akcji tej spółki znajduje się w trendzie wzrostowym. Zaznaczona kolorem żółtym średnia ruchoma ze 100 sesji znajduje się powyżej zaznaczonej kolorem czerwonym średnią ruchomą z 200 sesji a najniżej znajduje się zaznaczona kolorem czerwonym przerywanym średnia ruchoma z 500 […]

Dziś po raz trzecii w historii w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” zostaje umieszczony Relpol. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs akcji tej spółki powinien wzrosnąć do 18 złotych i 27 groszy. RELPOL Przy okazji chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że spółka może […]

Dziś po raz drugi w historii w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” zostaje umieszczona Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić kurs akcji tej spółki powinien wzrosnąć do 51 złotych i 26 groszy. GPW Przy okazji chcę bardzo wyraźnie […]

W rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczony zostaje dziś Bank Handlowy. Kurs akcji tej spółki po ustanowieniu szczytu w 2013 roku podlegał tendencji spadkowej. Wydaje się, ze pojawia się spora szansa na odwrócenie trendu spadkowego. Na swojej stronie wspominam czasem o zjawisku ,,pęku średnich”. Nieprzypadkowo. Coraz bardziej przekonuje się do tego, że ów ,,pęk średnich”, ma […]