Formacja podwójnego dna jest moją ulubioną formacją techniczną. Interesującą opinię o tej formacji wyraża w bardzo ciekawej i godnej polecenia książce ,,Ryzykować trzeba umieć. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o giełdzie” Adam Narczewski  z X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Opisując swe metody inwestowania na rynku forex Adam Narczewski  przyznaje, że decyzje o kupnie i sprzedaży […]

Jedną ze strategii inwestycyjnych jest kupowanie akcji spółek przechodzących przejściowe trudności, na przykład takich, które w jednym czy też dwóch kwartałach poniosły stratę netto, ale mają szansę swe wyniki poprawić osiągając w kolejnych kwartałach zysk netto. W tym kontekście przeglądając dziś we wczesnych godzinach porannych wykresy akcji polskich spółek moją uwagę zwrócił wykres akcji  Elektrotim. […]

WIG 20 wybił się właśnie z podwójnego szczytu. Warto zauważyć, że wybicie to poprzedzone zostało wybiciem z analogicznej formacji mającym miejsce w przypadku akcji spółki Lotos. W związku z tym w krótkim okresie realny wydaje się być scenariusz o którym pisałem 9 oraz 18 września 2014 oku. http://analizy-rynkowe.pl/krotkoterminowy-spadek-indeksu-wig-20-ponizej-2-425-punktow-realny/ http://analizy-rynkowe.pl/formacja-podwojnego-szczytu-wykresie-akcji-lotosu-wig-20/ Należy przypomnieć, że istotą tego scenariusza […]

Dziś miało miejsce ważne wydarzenie. Po raz pierwszy w historii tej strony akcje konkretnej spółki awansowały z rubryki ,,Poczekalnia” do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”. Przypominam, że w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” zamieszczam przykładowe wykresy tych akcji spółek, które już wybiły się z formacji podwójnego dna. W rubryce ,,Poczekalnia” zamieszczam natomiast wykresy akcji tych spółek, które […]

Jedną z technik analizy technicznej jest analiza wykresu siły względnej jednego instrumentu finansowego względem innego instrumentu finansowego będącego określonym punktem odniesienia. Tak jak można wyszukiwać różnych formacji odwrócenia lub też kontynuacji trendu na wykresie konkretnego instrumentu finansowego (np. japońskiego indeksu NIKKEI 225) tak też można poszukiwać takich formacji na wykresie przedstawiającym siłę względną indeksu NIKKEI […]

Kilka lat temu nabyłem książkę ,,Mistrzowie rynków finansowych. Rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi” (w tłumaczeniu Tomasza Słupka). Często do tej książki wracam i czytam poszczególne jej fragmenty. W książce tej Jack D. Schwager przeprowadził między innymi wywiad z Lindą Bradford Raschke. Jack D. Schwager zadał jej pytanie: ,,Jakiej rady może pani udzielić […]

Czytelnicy ,,Raportu Tygodniowego” z 8 września zapewne pamiętają, że jedną ze spółek, których wykres wymieniony został w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” była Lena. Z długoterminowej analizy technicznej wynika bowiem, że na wykresie akcji tej spółki ukształtowała się bardzo duża, tworząca się przez ponad 4 lata formacja podwójnego dna. Gdyby ta formacja miała się wypełnić (co […]

Na tej stronie staram się zwrócić uwagę na rolę formacji podwójnego dna oraz formacji podwójnego szczytu jako ważnych formacji odwracania trendu. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wykres akcji spółki Lotos. Doszło na nim do wybicia ze średnioterminowej formacji podwójnego szczytu. Gdyby miała się ona zrealizować oznaczałoby to spadek kursu akcji tej spółki do […]

Na wykresie akcji spółki Capital Partners można dostrzec szansę na pojawienie się na wykresie zbudowanym w oparciu o dzienne dane świecowe wybicia z krótkoterminowego podwójnego dna. Gdyby miało faktycznie dojść do wybicia z formacji podwójnego dna i formacja ta miałaby się wypełnić powinien się pojawić wzrost kurs do 2 złotych i 7 groszy. Warto przy […]