Dziś rozpoczynam kolejną ankietę. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,Kurs akcji, której z 5 wymienionych spółek zachowa się najlepiej w okresie od 31 marca 2023 roku do 28 marca 2024 roku?” Spółkami tymi są: Altus, Orco Property Group, Rank Progress, Tesgas, Trans Polonia Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos ! Ta ,,piątka” to grupa […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Trans Polonia. W przypadku tej spółki spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa spółki należy w danym dniu […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Tesgas. W przypadku tej spółki spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa spółki należy w danym dniu do […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Rank Progress. W przypadku tej spółki spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa spółki należy w danym dniu […]

,,Wykres do przemyślenia” – Orco Property Group Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Orco Property Group. W przypadku tej spółki spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 Poziom […]

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Altus. W przypadku tej spółki spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 Poziom wskaźnika Cena/Wartość Księgowa spółki należy w danym dniu do […]

Jedną z metod inwestycyjnych, którą można wykorzystywać w podejmowaniu decyzji na rynku akcji jest metoda rakiet giełdowych. Postanowiłem sprawdzić, kiedy na przestrzeni ostatniego miesiąca pojawiły się sygnały kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w przypadku akcji spółek z indeksów: WIG20, MWIG40 oraz SWIG80 W grupie spółek z indeksu WIG20 żaden taki sygnał się nie pojawił. […]

Chciałbym dziś zwrócić uwagę na wykres siły względnej WIG-Budownictwo/WIG20. Na wykresie tym zauważyłem bowiem kilka interesującym moim zdaniem symptomów technicznych Po pierwsze: na wykresie liniowym siły względnej WIG-Budownictwo/WIG20 stworzonym w oparciu o dane tygodniowe znajdujemy się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Zaznaczona kolorem różowym średnia zwykła z 45 tygodni znajduje się najwyżej, zaznaczona kolorem żółtym średnia […]