Zgodnie z zapowiedzią pragnę poinformować o wygenerowaniu dziś sygnału pytona giełdowego Ważydrąga. Przypomnę, że sygnał  pytona giełdowego Ważydrąga pojawia się wówczas, gdy jedocześnie spełnione są 3 kryteria Kryterium 1 Cena akcji spółki należy w danym dniu do grupy 1/3 najtańszych pod tym względem grupy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Kryterium 2 […]

Jednym z moich celów szczegółowych jest podejmowanie prób wykrywania metoda analizy technicznej, które pozwalają generować sygnały kupna, po których pojawieniu się cena aktywu zachowuje się stosunkowo mocno w okresie kolejnych 12 miesięcy. W poprzednim roku udało mi się wykryć jedną z takich metod. Jest nią metoda wydm giełdowych. Dotychczas sprawdzałem przydatność tej metody na rynku […]

Postanowiłem  przeanalizować wykres siły względnej WIG20/sWIG80. Moją uwagę zwrócił wykres świec japońskich stworzony w oparciu o dane kwartalne. Na podstawie danych z wykresu powyższej siły względnej, że ciekawe sygnały w przeszłości płynęły z oscylatora stochastycznego. Kiedy oscylator ten (zaznaczony w dolnej części wykresu) dochodził w przeszłości do poziomu wyprzedania (spadał poniżej poziomu 20) i następnie […]

1.Podwójne dno i podwójny szczyt Jednymi z najbardziej popularnych formacji zmiany trendu są: formacja podwójnego dna oraz formacja podwójnego szczytu. Minimalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest jej wypełnienie się. Także wypełnienie się jest minimalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego dna jest zmiana trendu spadkowego na wzrostowy. Maksymalnym zadaniem formacji podwójnego szczytu jest […]