Umieszczenie spółki Lubawa jest bardzo ważnym wydarzeniem. Po raz pierwszy w dotychczasowej historii strony w rubryce tej umieszczam przedstawiciela branży lekkiej. W tej sytuacji należy przyjrzeć się wykresowi indeksu branży lekkiej. Warto zauważyć, że w przypadku tego indeksu doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. INDEKS BRANŻY LEKKIEJ LEKKI Gdyby formacja ta miała się wypełnić […]

Kolejną spółką, którą postanowiłem umieścić w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w 2015 roku jest spółka Lubawa. Na wykresie kursu akcji tej spółki można dostrzec, że kurs wybił się z ogromnej formacji podwójnego dna. LUBAWA Potem nastąpiła korekta spadkowa, która prawdopodobnie dobiega końca. Warto zauważyć, że gdyby formacja podwójnego dna miała by się wypełnić kurs akcji […]

Przeglądając wczoraj wykresy spółek umieszczonych do tej pory w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” moją szczególną uwagę zwrócić wykres akcji spółki informatycznej Procad. Kurs akcji próbuje bowiem przebić linię trendu spadkowego poprowadzoną przez szczyty z kwietnia oraz listopada 2014 roku. 26 stycznia kurs lekko przebił już od dołu ową linię trendu. Można powiedzieć, że ,,byki” lekko […]

W ostatnich kilku miesiącach (zwłaszcza od początku drugiego półrocza 2014 roku) obserwujemy silne spadki cen surowców. Dziś pragnę zwrócić przykładowo uwagę na wykres cen kontraktów terminowych na kukurydzę. KUKURYDZA  Kontrakty na kukurydzę próbowały przebić opór ze stycznia 2014 roku, który poprzednio pełnił rolę wsparcia. Przebicie oporu było tylko chwilowe. Podaż zaatakowała. W związku z tym […]

Odpowiedź w pliku. WYKRES-DO-PREMYSLENIA-A-WIG20 Sławomir Kłusek, 30 stycznia 2015 roku. Powyższe zestawienia sporządzone zostało wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie opinie prezentowane na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ stanowią wyłącznie wyraz osobistych opinii autora. Treści zawarte na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów […]

Polish Zloty Basket to wskaźnik walutowy wyliczany przez znany i ceniony polski portal finansowy http://stooq.pl/, odzwierciedlający cenę euro i dolara amerykańskiego w polskich złotych w proporcji 55:45. Wartość wskaźnika wyliczana jest z sumy iloczynu kursu euro (w złotych) i współczynnika 0.55 oraz iloczynu kursu dolara amerykańskiego (w złotych) i współczynnika 0.45. Na wykresie wskaźnika walutowego […]

Spółka Boryszew została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 15 września 2014 roku, gdyż na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Po wybiciu z tej formacji kurs wzrastał. Później pojawiła się korekta spadkowa, która sprowadziła kurs do wnętrza formacji. To się zdarza. Od kilku dni można jednak […]

W poniedziałek 26 stycznia agencja S&P obniżyła krótko- i długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Rosji z ,,BBB-„  do ,,BB+”. Czy decyzja ta może spowodować falę przepływu kapitału z rosyjskiego rynku akcji w kierunku innych rynków akcji Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski ? Nie jest to wykluczone. Co więcej uważam to wręcz za bardzo prawdopodobne. W […]

Odpowiedź w pliku. PODSUMOWANIE-WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-3-MIESIACE Sławomir Kłusek, 28 stycznia 2015 roku. Powyższe zestawienia sporządzone zostało wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie opinie prezentowane na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ stanowią wyłącznie wyraz osobistych opinii autora. Treści zawarte na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących […]

Efekt małych spółek w styczniu polegający na tym, że w pierwszym miesiącu roku stopa zwrotu z indeksu małych spółek kształtuje się na wyższym poziomie, niż stopa zwrotu z indeksu dużych spółek występuje w wielu krajach, w tym także w Stanach Zjednoczonych. W tym kontekście warto przeanalizować wygląd siły względnej Russel2000/Dow Jones Industrial Average. Jest to […]