26-02-2015

Relpol – powrót powyżej długoterminowej linii trendu wzrostowego silnym sygnałem wzrostu aktywności strony popytowej

Spółka Relpol znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 22 października 2014 roku.

Dziś kurs powrócił powyżej wzrostowej linii trendu poprowadzonej przez dołki z 24 października 2008 roku oraz 4 października 2011 roku.

relpol

Inwestorzy giełdowi jak gdyby przypomnieli sobie o istnieniu małej formacji podwójnego dna, z której wybicie powinno doprowadzić do wzrostu kursu akcji tej spółki do 7 złotych i 82 groszy.

RELPOL-BIS

Sławomir Kłusek, 26 lutego 2015 roku

0