27-02-2015

Indeks branży metalowej w roku poprzedzającym rok ożywienia gospodarczego rośnie średnio aż o 58,4 %. Co z tego wynika tu i teraz ?

Indeks branży metalowej jest indeksem pro-cyklicznym, którego wahania powiązane są stosunkowo silnie z przyszłymi wahaniami krajowej aktywności gospodarczej.

Można przyjąć, że jeżeli w danym roku T+1 realne tempo wzrostu gospodarczego kształtuje się na korzystniejszym poziomie, niż w roku T to w roku T+1 mamy do czynienia z ożywieniem gospodarczym.

Można też przyjąć, że jeżeli w danym roku T+1 realne tempo wzrostu gospodarczego kształtuje się na mniej korzystnym poziomie, niż w roku T to w roku T+1 mamy do czynienia z ochłodzeniem  gospodarczym.

To oczywiście umowne pojęcia.

Indeks branży metalowej obliczany jest od 1999 roku.

Z obliczeń, które przeprowadziłem wynika, że jeżeli w roku T+1 mieliśmy do czynienia z ożywieniem gospodarczym to w roku T średnia stopa zwrotu z indeksu branży metalowej kształtowała się na poziomie 58,4 %.

Jeżeli z kolei w roku T+1 mieliśmy do czynienia z ochłodzeniem gospodarczym to w roku T średnia stopa zwrotu z indeksu branży metalowej kształtowała się na poziomie 1,4 %.

Z prognoz różnych instytucji (w tym także Narodowego Banku Polskiego oraz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową) wynika, że w roku 2016 mieć będziemy do czynienia z ożywieniem gospodarczym.

Stwarza to dobre, a nawet podziałbym bardzo dobre perspektywy dla indeksu branży metalowej w roku T, czyli w roku 2015.

METALOWY

26 lutego 2015 roku indeks branży metalowej wybił się z formacji podwójnego dna, co stwarza szansę nie tylko na jej wypełnienie, ale po prostu na zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Na portalu internetowym http://stooq.pl/ można zapoznać się ze składem indeksu branży metalowej

http://stooq.pl/q/i/?s=p_met

Sławomir Kłusek, 27 lutego 2015 roku

0