25-02-2015

Procad – dzięki wybiciu z większej formacji podwójnego dna możliwy wzrost kursu akcji o 22,3 proc. !

Informatyczna spółka Procad znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Kurs akcji tej spółki wybił się z małej formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić oznaczałoby to wzrost kursu akcji tej spółki do 1 złotego i 18 groszy.

PROCAD

Powyższe rozważania dotyczą wykresu stworzonego w oparciu o ceny zamknięcia z notowań dziennych.

Patrząc szerzej na wykres akcji spółki Procad warto zauważyć, że doszło też już do wybicia z większej (choć może nie bardzo dużej) formacji podwójnego dna, której realizacja powinna doprowadzić do wzrostu kurs akcji do 1 złotego i 37 groszy.

PROCAD-BIS

Procad zaprezentuje skonsolidowany raport roczny za 2014 roku w dniu 17 marca 2015 roku.

Sławomir Kłusek, 25 lutego 2015 roku

0