27-02-2015

Capital Partners – wzrost w kierunku 3 złotych i 7 groszy, czyli o 8,9 proc. w krótkim okresie jest całkiem realny

Capital Partners znalazł się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” 25 września 2014 roku.

Kurs akcji tej spółki od tego momentu znajduje się w średnioterminowym trendzie wzrostowym.

Ważnym oporem jest poziom 3 złotych i 7 groszy. Jest to szczyt z 29 lipca 2009 roku.

CAPITAL-PARTNERS

Pomiędzy 20 stycznia a 13 lutego kurs wzrósł z 2 złotych i 38 groszy do 2 złotych i 89 groszy.

Później pojawiła się spadkowa korekta, która zakończyła się idealnie na poziomie 2 złotych i 70 groszy, czyli na poziomie szczytu z 7 stycznia, który jest teraz wsparciem.

CAPITAL-PARTNERS-BIS

Później kurs zaczął rosnąć rozpoczynając, jak się wydaje, nową falę hossy, która powinna doprowadzić do osiągnięcia kursu 3 złotych i 7 groszy.

Warto zauważyć, że Capital Partners zaprezentuje skonsolidowany raport roczny za 2014 rok w dniu 20 marca 2015 roku.

Sławomir Kłusek, 26 lutego 2015 roku

0