24-02-2015

Czy Elektrotim znajduje się na progu nowej silnej fali wzrostów ? to bardzo możliwe

Spółka Elektrotim znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 21 października 2014 roku.

Kurs akcji tej spółki znajduje się w trendzie wzrostowym od końca sierpnia ubiegłego roku.

Na przełomie 2-ej i 3-ej dekady stycznia rozpoczęła się korekta spadkowa, która prawdopodobnie dobiegła już końca.

Warto zauważyć, że impet owej korekty powoli się zmniejszał.

Świadczy o tym pozytywna dywergencja zachowania kursu z zachowaniem oscylatora stochastycznego na wykresie stworzonym w oparciu o dane dzienne.

ELEKTROTIM

Na wykresie utworzyła się formacja objęcia hossy.

ELEKTROTIM-BIS

Wydaje się więc, ze rozpoczyna kolejną silną falę wzrostów, która ma szansę pokonać 52-tygodniowe maksimum a potem także kolejne opory.

Sławomir Kłusek, 24 lutego 2015 roku

0