25-02-2015

Ipopema Securities – wciąż w ,,Poczekalni”, ale dostrzegalne są istotne symptomy uaktywnienia strony popytowej

Spółka Ipopema Securities została umieszczona w rubryce ,,Poczekalnia” w dniu 3 grudnia 2014 roku.

Pojawiła się wówczas szansa na ukształtowanie się formacji podwójnego dna, w przypadku wzrostu kursu akcji tej spółki do 5 złotych.

IPOPEMA-WYKRES-1

Do tego wzrostu na razie jeszcze nie doszło.

Pojawiły się spadki cen akcji tej spółki.

IPOPEMA-WYKRES-2

Obecnie jednak podjęta została próba wybicia z nieco innej formacji podwójnego dna.

IPOPEMA-WYKRES-3

Do wybicia tego doszłoby wówczas, gdyby kurs akcji tej spółki wzrósł (na zamknięciu notowań dziennych) do 4 złotych i 29 groszy.

W przypadku wybicia z tego podwójnego dna pojawiłaby się szansa na wzrost kursu do 4 złotych i 68 groszy.

Na co warto zwrócić uwagę ?

Wydaje mi się, że przede wszystkim na to, że pojawia się szansa na przebicie spadkowej linii trendu.

Ipopema Securities opublikuje skonsolidowany raport roczny w dniu 20 marca 2015 roku.

O spółce Ipopema Securities pisałem 3 grudnia 2014 roku.

http://analizy-rynkowe.pl/poczekalnia-ipopema-securities/

Sławomir Kłusek, 25 lutego 2015 roku

0