25-02-2015

Mercor nabrał sił do dalszej walki o wyższy kurs. Poziom 9 złotych i 63 groszy w zasięgu

Spółka Mercor znalazła się w rubryce ,,Do przemyślenia” w dniu 15 grudnia 2014 roku.

Na wykresie akcje tej spółki wybiły się z formacji podwójnego dna.

W tej sytuacji można oczekiwać wzrostu kursu akcji spółki Mercor do poziomu 9 złotych i 63 groszy.

MERCOR

Wówczas wypełniłaby się wspominana formacja podwójnego dna.

Warto zauważyć, że na wykresie siły względnej Mercor/WIG20 wykres doszedł idealnie do ważnego szczytu z lipca 2014 roku, który teraz pełni funkcję wsparcia. 

MERCOR-WIG20

Oscylator stochastyczny po dojściu do strefy wyprzedanie wygenerował sygnał kupna, co stwarza szansę na to, że w perspektywie krótkoterminowej kurs akcji spółki Mercor będzie się zachowywać lepiej od indeksu WIG 20.

Sławomir Kłusek, 25 lutego 2015 roku

0