24-02-2015

Indeks branży metalowej przed szansą na wybicie z formacji podwójnego dna

Rynek akcji może być określony mianem barometru przyszłej krajowej aktywności gospodarczej w tym na przykład sensie, że w wielu krajach mamy do czynienia z trwałym, pozytywnym związkiem pomiędzy stopą zwrotu z krajowego indeksu rynku akcji w roku T a realną zmianą PKB w roku T+1.

Warto badać, które indeksy branżowe są szczególnie mocno powiązane z realną zmianą PKB w roku następnym.

W odniesieniu do polskiego rynku akcji zauważyłem, że stosunkową  wysoką korelacją z realną zmiana PKB w roku następnym charakteryzuje się indeks branży metalowej.

Z prognoz różnych instytucji (w tym także NBP*) wynika, że w 2016 roku realne tempo wzrostu PKB w Polsce będzie kształtować się na wyższym poziomie, niż w tym roku.

http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_listopad_2014.pdf

*(str.84) – ,,Raport o inflacji”

Tego typu ożywienie gospodarcze (poprawa realnego tempa wzrostu PKB w 2016 roku) może być dyskontowane już w rok 2015.

Spoglądając na wykres indeksu branży metalowej warto zauważyć, że jesteśmy blisko wybicia z dużej formacji podwójnego dna.

INDEKS BRANŻY METALOWEJ 

METALOWY

Do wybicia tego doszło by wówczas, gdyby indeks (na zamknięciu notowań w danym dniu) osiągnął co najmniej 50,77 pkt.

http://stooq.pl/q/?s=p_met&i=0

Jeżeli indeks ten wybije się z formacji to pojawi się szansa na wzrost o 7,7 %.

W skład indeksu branży metalowej wchodzą m.in. 2 spółki, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”: Boryszew oraz Stalprodukt.

http://analizy-rynkowe.pl/wynosila-srednia-procentowa-zmiana-kursu-akcji-spolki-wprowadzeniu-spolki-rubryki-wykres-przemyslenia-okresie-1-miesiaca-2-miesiecy-3-miesiecy-4-miesiecy-5-miesiecy/

http://analizy-rynkowe.pl/boryszew-popyt-odzyskal-wigor-rozpoczecie-nowej-fali-silnych-wzrostow-realne/

http://analizy-rynkowe.pl/stalprodukt-potencjal-wzrostu-kursu-akcji-spolki-wynosi-192/

Na koniec przytoczę pełny skład indeksu branży metalowej publikowany przez portal finansowy http://stooq.pl/.

http://stooq.pl/q/i/?s=p_met

Sławomir Kłusek, 24 lutego 2015 roku

0