05-04-2016

Z wykresu siły względnej WIG-Banki/Euro Stoxx 50 wynika, że kursy akcji banków notowane na GPW w Warszawie mogą wykazywać stosunkowo dużą siłę relatywną

W najnowszym numerze ,,Raportu Tygodniowego” opublikowałem tekst poświęcony analizie indeksu strefy euro. Indeks ten nazywa się Euro Stoxx 50 I obejmuje 50 największych spółek ze strefy euro.

Spółki te pochodzą z różnych krajów: z Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii,  Luksemburga, Włoch i Finlandii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Euro_Stoxx_50

Z przeprowadzonej we wspomnianym ,,Raporcie Tygodniowym” analizy wynika, że indeks Euro Stoxx 50 może spaść  w średnim terminie.

EURO STOXX 50

EURO-STOXX-50

Może tylko przypomnę, że w swoich analizach przez ,,średni termin” rozumiem okres pomiędzy 1 miesiącem i 1 dniem a 1 rokiem.

Popatrzmy na indeks Euro Stoxx 50. Na wykresie tego indeksu doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego szczytu.

Gdyby formacja ta się wypełniła powinno dojść do spadków tego indeksu o 12,0 %.

Trudno oczekiwać, aby w sytuacji spadków indeksu strefy euro (jeżeli do nich faktycznie dojdzie) indeks WIG20 był w stanie urosnąć.

Warto jednak zauważyć, że z bardzo ciekawą sytuacją mamy do czynie na wykresie siły względnej WIG-Banki/Euro Stoxx 50.

Po pierwsze warto zauważyć, że na wykresie siły względnej WIG-Banki/Euro Stoxx 50 panuje długoterminowy trend wzrostowy.

WIG-BANKI/EURO STOXX 50

BANKI-EURO

Po drugie od lutego 2014 roku do listopada 2015 roku trwała spadkowa korekta, która prawdopodobnie dobiegła końca.

WIG-BANKI/EURO STOXX 50

BANKI-EURO-1

Dlaczego tak uważam ? Otóż na wykresie stworzonym w oparciu o dane miesięczne doszło do tak zwanej dywergencji pozytywnej.

O ile bowiem na wykresie siły względnej WIG-Banki/Euro Stoxx 50 ukształtował się nowy dołek, o tyle w momencie kształtowania się tego nowego dołka oscylator stochastyczny ukształtował się na wyraźnie wyższym poziomie.

Tego typu dywergencja nazywana jest tak zwaną dywergencją hossy zapowiadającą wzrosty.

Po trzecie na wykresie siły względnej WIG-Banki/Euro Stoxx 50 doszło do wybicia  z formacji podwójnego dna

WIG-BANKI/EURO STOXX 50

BANKI-EURO-2

Skoro tak jest bardzo prawdopodobne, że w perspektywie najbliższych kilku a może nawet kilkunastu miesięcy WIG-Banki powinien zachowywać się lepiej od indeksu Euro Stoxx 50.

Wynikało by z tego, że kursy akcji banków notowanych na GPW w Warszawie powinny wykazywać stosunkowo dużą silę relatywną.

Sławomir Kłusek, 5 kwietnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl.

0