29-04-2016

WIG20 – ryzyko powrotu do średnioterminowego trendu spadkowego

Doświadczenie pokazuje, że dla posiadaczy polskich akcji okres pomiędzy końcem kwietnia a końcem października danego roku jest generalnie rzecz biorąc słabszy niż okres pomiędzy końcem października danego roku a końcem kwietnia roku następnego.

Z tego punktu widzenia powoli będziemy wchodzili w ten słabszy (ze statystycznego punktu widzenia) okres. Stwarza to ryzyko spadków cen akcji. Oczywiście nie są one pewne. Są tylko i aż bardziej prawdopodobne niż w okresie pomiędzy końcem października danego roku a końcem kwietnia roku następnego.

Popatrzmy na wykres indeksu dużych spółek WIG20. Na wykresie tego indeksu doszło do wybicia z formacji podwójnego szczytu. Gdyby owa formacja podwójnego szczytu się wypełniła indeks WIG20 powinien spaść do 1847,2 pkt. Czy tak się stanie ? Czas pokaże.

WIG20

WIG20

Warto zauważyć, że po przebiciu od góry wzrostowej linii trendu poprowadzonej przez dołki z marca 1995 roku oraz lutego 2009 roku doszło do wzrostów, które prawdopodobnie należy uznać za chyba tylko korektę wzrostową. Tak się przynajmniej wydaje.

WIG20

WIG20-BIS

Uwaga ! – nawet gdyby doszło do spadków indeksu WIG20 jest wysoce prawdopodobne, że będzie grupa spółek których kurs zachowa się w okresie owych spadków indeksu WIG20 stosunkowo mocno.

Sławomir Klusek, 29 kwietnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0