04-04-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Mercor

Dziś po raz drugi w historii umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” spółkę Mercor.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna.

Osobiście wyróżniam typowe oraz nietypowe podwójne dno.

Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym.

MERCOR

MERCOR

W przypadku jej wypełniania powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 17 złotych i 8 groszy.

Przy okazji chciałbym przypomnieć w jaki sposób można obliczyć minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna.

Sposób postępowania jest następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

Uwaga ! 

Procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki wynosiła średnio plus 14,2 %. Procentowa zmiana indeksu WIG 20 w tym okresie wynosiła minus 17,4 %, indeksu WIG minus 7,6 %,  indeksu mWIG 20 plus 1,7 % a  indeksu sWIG80 plus 6,9 %

Szczegóły w pliku.

Wersja w PDF

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-4-INDEKSY-04-03-2016

Wersja w Word

WYKRES-DO-PRZEMYSLENIA-4-INDEKSY-04-03-2016

Sławomir Kłusek, 4 kwietnia 2016 roku.

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0