05-04-2016

Indeks branży materiałów budowlanych przed szansą na wzrost o 22,2 %

W swych publikacjach na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ wielokrotnie wspominałem o tym, że polski portal finansowy http://stooq.pl/ publikuje własne indeksy branżowe prezentujące zachowanie poszczególnych segmentów polskiego rynku akcji.

Obecnie moją uwagę zwrócił indeks branży materiałów budowlanych. W jego skład wchodzą 3 spółki, które na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”: Ceramika Nowa Gala, Mercor oraz Ropczyce.

Jedną metod wyszukiwania momentów zwrotnych na rynku, czyli określania momentów, w których może zostać zapoczątkowany bardzo silny ruch (w górę albo w dół) jest metoda tak zwanego pęku średnich ruchomych – w skrócie: po prostu pęku średnich.

Kiedy na przykład średnie ruchome: z 500 sesji (czerwona przerywana), z 200 sesji (niebieska) oraz ze 100 sesji (żółta) znajdują się bardzo blisko siebie (a dodatkowo jeszcze kurs akcji, czy też indeks znajduje się blisko owych średnich ruchomych) wówczas można oczekiwać rozpoczęcia się bardzo silnego ruchu.

Często na wykresach kursów akcji, indeksów giełdowych, par walutowych, czy też surowców szukam ,,pęków średnich”.

W marcu tego 2016 roku ,,pękiem średnich” mieliśmy do czynienia właśnie w przypadku wspomnianego indeksu branży materiałów budowlanych.

MATERIAŁY BUDOWLANE 

MATERIALY-BUDOWLANE

Powstaje teraz pytanie: czy pojawieniu się takiego pęku czeka nas silny ruch w dół, czy w górę.

Osobiście uważam, że mamy do czynienia z szansą na silny ruch w gorę.

Po pierwsze na wykresie tego indeksu doszło do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki tego indeksu o 22,2 %.

MATERIAŁY BUDOWLANE  

MATERIALY-BUDOWLANE-1

Po drugie na wykresie indeksu materiałów budowlanych doszło do przebicia spadkowej linii trendu.

MATERIAŁY BUDOWLANE 

MATERIALY-BUDOWLANE-2

Oto skład indeksu materiałów budowlanych

http://stooq.pl/q/i/?s=p_mbu&o=4&i

Sławomir Kłusek, 5 kwietnia 2016 roku.

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl.

0