28-04-2016

TIM – po uaktywnieniu popytu pojawia się szansa na wzrost kursu z 10 złotych i 94 groszy do 12 złotych i 86 groszy

Spółka TIM została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 1 lipca 2015 roku.

Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

TIM

TIM

Po wybiciu z tej formacji kurs doświadczał korekty spadkowej.

W ostatnich dniach popyt zaatakował. Kupujący stali się bardziej aktywni.

W rezultacie znów pojawia się szansa na wypełnienie wspomnianej formacji  podwójnego dna.

Formacja ta wypełniłaby się gdyby kurs doszedł do poziomu 12 złotych i 86 groszy.

Sławomir Kłusek, 28 kwietnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0