07-04-2016

,,Wykres do przemyślenia” – Orzeł Biały

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Orzeł Biały.

Spółka specjalizuje się w recyklingu zużytych akumulatorów – uzyskując z nich ołów, który następnie jest powtórnie używany.

Orzeł Biały jest ich czołowym producentem na terenie naszego kraju. Odbiorcami produkowanego przez spółkę ołowiu rafinowanego są najwięksi krajowi i światowi producenci akumulatorów.

Spółka jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Siedziba spółki mieści się we Wrocławiu.

Na wykresie kursu akcji spółki Orzeł Biały doszło do wybicia z formacji podwójnego dna.

ORZEŁ BIAŁY

ORZEL-BIALY

Po wybiciu z formacji kurs spółki doświadczał korekty spadkowej.

Gdyby formacja podwójnego dna się wypełniła powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki, czyli o 80,4 %.

Sławomir Kłusek, 7 kwietnia 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0