Atrem – szansa na wzrost kursu akcji tej spółki o 27,7 proc.

Spółka Atrem została wprowadzona do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 10 lutego 2015 roku. Na wykresie kursu akcji tej spółki doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Formacja ta ma charakter nietypowy. Różnica pomiędzy formacją typowego a nietypowego podwójnego dna polega na tym, że o ile w przypadku formacji typowego podwójnego dna dołki położone […]

Rozpoczynam kolejną ankietę, tym razem pod tytułem ,,Kurs akcji, której z wymienionych 6 spółek zachowa się najlepiej w okresie od 5 sierpnia do końca 2015 roku ? (Atrem, Muza, Netmedia, Procad, Relpol, Tesgas). Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos !

Zakończyła się druga ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ W ankiecie tej postawiłem pytanie ,,Czy Polska w przyszłości powinna wejść do strefy euro ?”. 36 %  biorących udział w głosowaniu Czytelników strony http://analizy-rynkowe.pl/ głosowało na ,,tak”. 64 %  biorących udział w głosowaniu Czytelników strony http://analizy-rynkowe.pl/ głosowało na ,,nie” W ramach tej ankiety oddano 47 głosów. Dziś […]

Atrem – kurs akcji tej spółki może zyskać 13,5 %…czy w takim razie kurs spółki Tesgas na tym skorzysta ? Jest to możliwe !

W swoich tekstach publikowanych na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ wskazywałem na to, że pomiędzy zachowaniem kursu akcji spółki Atrem a zachowaniem spółki Tesgas występuje stosunkowo silne powiązanie. http://analizy-rynkowe.pl/atrem-juz-rusza-czy-pociagnie-za-soba-tesgas/ Obie spółki znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia”. Niezbędnym kryterium kwalifikacyjnym do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” było wybicie z formacji podwójnego dna. Zakładam, że ,,zadaniem” formacji podwójnego […]

Atrem – czyżby powrót trendu wzrostowego ?

Spółka Atrem znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 10 lutego 2015 roku. Do rubryki tej spółka przeszła z rubryki ,,Poczekalnia”. Po umieszczeniu spółki Atrem w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” kurs akcji wybił się z formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki […]

Atrem już rusza… czy pociągnie za sobą Tesgas ?

W jednym z ostatnich tekstów publikowanych na tej stronie wskazałem na pewne podobieństwo pomiędzy wykresami kursów akcji spółek: Atrem oraz Tesgas. To podobieństwo może mieć swe źródło w uwarunkowaniach fundamentalnych. Przeglądając sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atrem za 2014 rok zauważyłem, że w dziale ,,informacje o umowach znaczących” zostały m.in. wymienione umowy zawarte przez […]

Atrem i Tesgas – kursy akcji tych spółek są dość silnie powiązane. Kurs akcji spółki Atem stoi przed szansą na wzrost o 33,1 % ? Czy kurs spółki Tesgas może być na to obojętny ?

W rubryce ,,Wykres do przemyślenia” znalazły się dotychczas m.in. spółki: Atrem oraz Tesgas. Przeglądając sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atrem za 2014 rok zauważyłem, że w dziale ,,informacje o umowach znaczących” zostały m.in. wymienione umowy zawarte przez konsorcja w których brał udział Atrem. Okazało się, że były to często takie konsorcja, w których brał […]

Atrem – szansa na wzrost kursu akcji o 18,7 proc.

Spółka Atrem została umieszczona w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 10 lutego 2015 roku. Obecnie Kurs akcji tej spółki stoi przed szansą wzrostu do 6 złotych i 59 groszy.  Pod koniec lutego tego roku doszło bowiem do wybicia z nietypowej formacji podwójnego dna. Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że dołki w formacji […]

Awans z rubryki ,,Poczekalnia” do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” – Atrem

Po raz szósty w dotychczasowej historii funkcjonowania tej strony doszło do awansu spółki z rubryki ,,Poczekalnia” do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”. Akcje spółki Atrem wybiły się bowiem z podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić oznaczałoby to wzrost kursu akcji tej spółki do 5 złotych i 29 groszy. ATREM Poprzednio tego awansu doświadczyły Capital […]

Na wykresie siły względnej Atrem/WIG 20 doszło już do wybicia z podwójnego dna. Jakie mogą być tego konsekwencje dla kursu akcji spółki Atrem ?

Dziś rano umieściłem  spółkę Atrem w rubryce ,,Poczekalnia”. Kurs akcji tej spółki zyskał wczoraj na wartości 5,5 %. Jest więc bliski wybicia z formacji podwójnego dna. Warto w tym miejscu postawić pytanie: czy do owego wybicia z formacji podwójnego dna dojdzie ? Odnoszę wrażenie, że szansa na to jest spora. Przeglądając różne wykresy kursów akcji […]

,,Poczekalnia” – Atrem

Dziś w rubryce ,,Poczekalnia” umieszczam spółkę Atrem. Z technicznego punktu widzenia warto zauważyć, że jeżeli kurs spółki osiągnąłby od dołu (na zakończeniu sesji) poziom 4 złotych i 60 groszy doszłoby do wybicia z formacji podwójnego dna. ATREM Wówczas można by oczekiwać realizacji formacji podwójnego dna skutkującego wzrostem do 5 złotych i 29 groszy. Warto jednak […]