09-04-2015

Atrem i Tesgas – kursy akcji tych spółek są dość silnie powiązane. Kurs akcji spółki Atem stoi przed szansą na wzrost o 33,1 % ? Czy kurs spółki Tesgas może być na to obojętny ?

W rubryce ,,Wykres do przemyślenia” znalazły się dotychczas m.in. spółki: Atrem oraz Tesgas.

Przeglądając sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atrem za 2014 rok zauważyłem, że w dziale ,,informacje o umowach znaczących” zostały m.in. wymienione umowy zawarte przez konsorcja w których brał udział Atrem.

Okazało się, że były to często takie konsorcja, w których brał udział także Tesgas.

Dlaczego o tym wspominam ?

Otóż przeglądając różne wykresy akcji spółek, które znalazły się dotychczas w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” zauważyłem, ze wykresy spółek Atrem raz Tesgas są w ostatnich latach do siebie dość silnie podobne.

Oto wykres akcji spółki Atrem.

ATREM

Oto wykres spółki Tesgas.

TESGAS

Warto przypomnieć, że na wykresie kursu akcji spółki Atrem doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 6 złotych i 59 groszy.

ATREM-PODWOJNE-DNO

Wzrostowi kursu akcji spółki Atrem powinien towarzyszyć więc wzrost kursu akcji spółki Tesgas.

Czy do tego faktycznie dojdzie ? Zobaczymy.

Oto sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atrem za 2014 rok

http://www.atrem.pl/RELACJE_INWESTORSKIE/Raporty_okresowe,dyear,2015.html

,,informacje o umowach znaczących” (str. 17-21)

Sławomir Kłusek, 9 kwietnia 2015 roku

0