20-05-2015

Atrem – czyżby powrót trendu wzrostowego ?

Spółka Atrem znalazła się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” w dniu 10 lutego 2015 roku.

Do rubryki tej spółka przeszła z rubryki ,,Poczekalnia”.

Po umieszczeniu spółki Atrem w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” kurs akcji wybił się z formacji nietypowego podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji tej spółki do 6 złotych i 59 groszy.

Po wybiciu z formacji wspomnianego nietypowego podwójnego dna pojawiła się korekta spadkowa.

ATREM

Może korekta ta dobiega końca ? Niewykluczone.

Wczorajszy wzrost kurs akcji spółki Atrem o 4,6 % stwarza taką szansę.

Biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy minimalnym poziomem wzrostu kursu akcji (6 złotych i 59 groszy) a kursem zamknięcia z notowań giełdowych z dnia 19 maja 2015 roku (5 złotych i 20 groszy) można powiedzieć, że potencjał wzrostowy kursu akcji spółki Atrem wynosi 26,7 %.

Sławomir Kłusek, 20 maja 2015 roku

0