29-04-2015

Atrem już rusza… czy pociągnie za sobą Tesgas ?

W jednym z ostatnich tekstów publikowanych na tej stronie wskazałem na pewne podobieństwo pomiędzy wykresami kursów akcji spółek: Atrem oraz Tesgas.

To podobieństwo może mieć swe źródło w uwarunkowaniach fundamentalnych.

Przeglądając sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atrem za 2014 rok zauważyłem, że w dziale ,,informacje o umowach znaczących” zostały m.in. wymienione umowy zawarte przez konsorcja w których brał udział Atrem.

Okazało się, że były to często takie konsorcja, w których brał udział także Tesgas.

Dziś (piszę o tym o godz. 10.50) inwestorzy jakby znów po pewnym kilkutygodniowym ochłodzeniu zaczęli patrzeć na akcje spółki Atrem..

ATREM

Ciekawe…

Na wykresie tygodniowym oscylator stochastyczny znalazł się w strefie wyprzedania.

Uwaga – nie zawsze było to sygnałem kupna !

Jak będzie tym razem ? Zobaczymy.Średnia z 45 tygodni zaznaczona została na różowo.

W każdym razie wnioski z poprzednich analiz wydają się mi nadal aktualne.

http://analizy-rynkowe.pl/?s=Atrem&szukaj_enter_footer=

Sławomir Kłusek,  29 kwietnia 2015 roku

0