06-08-2015

Rozpoczynam kolejną ankietę, tym razem pod tytułem ,,Kurs akcji, której z wymienionych 6 spółek zachowa się najlepiej w okresie od 5 sierpnia do końca 2015 roku ? (Atrem, Muza, Netmedia, Procad, Relpol, Tesgas). Zapraszam do głosowania. Dziękuję za każdy głos !

Zakończyła się druga ankieta przeprowadzona na stronie http://analizy-rynkowe.pl/

W ankiecie tej postawiłem pytanie ,,Czy Polska w przyszłości powinna wejść do strefy euro ?”.

36 %  biorących udział w głosowaniu Czytelników strony http://analizy-rynkowe.pl/ głosowało na ,,tak”.

64 %  biorących udział w głosowaniu Czytelników strony http://analizy-rynkowe.pl/ głosowało na ,,nie”

W ramach tej ankiety oddano 47 głosów.

Dziś rozpoczynam kolejną ankietę. Pytanie w tej ankiecie brzmi:  ,,Kurs akcji, której z wymienionych 6 spółek zachowa się najlepiej w okresie od 5 sierpnia do końca 2015 roku ?

Spółkami tymi są:

Atrem

Muza

Netmedia

Procad

Relpol

Tesgas

Można głosować tylko na 1 spółkę.

Zapraszam do glosowania.

Dziękuję za każdy głos !

Dlaczego w ogóle takie pytanie ?

Otóż pytanie to nawiązuje do opracowania ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie ? – próba refleksji…” opublikowanego przeze mnie na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ w dniu 23 lutego 2015 roku.

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

W opracowaniu tym zaprezentowałem 3 kryteria fundamentalne, które (przyznam, że w bardzo uproszczony sposób) mogą pozwolić określić daną spółkę mianem ,,atrakcyjnej fundamentalnie”.

Z przeprowadzonej w tym opracowaniu analizy wynikało, że za spółki ,,atrakcyjne fundamentalnie” uznałem wówczas następujące 6 spółek: Atrem, Muza, Netmedia, Procad, Relpol, Tesgas

Sławomir Kłusek, 6 sierpnia 2015 roku

0