30-01-2015

Średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 3 pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki wynosiła plus 8,4 % a ile w tym okresie wynosiła średnia procentowa zmiana indeksu WIG 20 ?

Odpowiedź w pliku.

WYKRES-DO-PREMYSLENIA-A-WIG20

Sławomir Kłusek, 30 stycznia 2015 roku.

Powyższe zestawienia sporządzone zostało wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie opinie prezentowane na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ stanowią wyłącznie wyraz osobistych opinii autora.

Treści zawarte na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/

0