30-01-2015

Procad – 26 stycznia ,,byki” lekko nadgryzły spadkową linię trendu. Ciekawe, czy dziś podejmą próbę jej zdecydowanego przebicia….

Przeglądając wczoraj wykresy spółek umieszczonych do tej pory w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” moją szczególną uwagę zwrócić wykres akcji spółki informatycznej Procad.

Kurs akcji próbuje bowiem przebić linię trendu spadkowego poprowadzoną przez szczyty z kwietnia oraz listopada 2014 roku.

26 stycznia kurs lekko przebił już od dołu ową linię trendu. Można powiedzieć, że ,,byki” lekko ją nadgryzły.

PROCAD

PROCAD

Później kurs lekko się cofnął. Cofnięcie było jednak bardzo nieznaczne.

Jestem bardzo ciekawy, czy dziś strona popytowa spróbuje po raz kolejny zaatakować wspomnianą linię trendu.

Sławomir Kłusek, 30 stycznia 2015 roku

0