28-01-2015

Czy obniżka ratingu Rosji wywoła kolejną falę odpływu kapitału z rosyjskiego rynku akcji ?

W poniedziałek 26 stycznia agencja S&P obniżyła krótko- i długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Rosji z ,,BBB-„  do ,,BB+”.

Czy decyzja ta może spowodować falę przepływu kapitału z rosyjskiego rynku akcji w kierunku innych rynków akcji Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski ?

Nie jest to wykluczone. Co więcej uważam to wręcz za bardzo prawdopodobne.

W tym kontekście warto popatrzeć na wykres siły względnej WIG/RTS.

WIG/RTS

WIG-RTS

Na wykresie tym nastąpiło dojście do lekko rosnącej linii trendu w przypadku wskaźnika technicznego RSI. Może to wywołać falę przewagi naszego polskiego WIG-u nad rosyjskim RTS-em.

Warto w tym momencie przypomnieć słowa Marcina Fiejki, szefa działu akcji europejskich rynków wschodzących w Pioneer Investments w Londynie powiedział niedawno: ,,jeżeli niekorzystne warunki na rynku rosyjskim się utrzymają, możemy być zainteresowani przenoszeniem kapitału zainwestowanego w spółki rosyjskie na rynek polski” (,,Gazeta Giełdy Parkiet” z 9 grudnia 2014 roku)

http://www.parkiet.com/artykul/1401434-Zagranica-patrzy-przychylnym-okiem-na-nasza-gielde–Indeksy-moga-rosnac.html

Sławomir Kłusek, 28 stycznia 2015 roku

0