29-01-2015

Czyżby średnioterminowa faza umocnienia kursów walut zagranicznych (w złotych) dobiegała końca ?

Polish Zloty Basket to wskaźnik walutowy wyliczany przez znany i ceniony polski portal finansowy http://stooq.pl/, odzwierciedlający cenę euro i dolara amerykańskiego w polskich złotych w proporcji 55:45.

Wartość wskaźnika wyliczana jest z sumy iloczynu kursu euro (w złotych) i współczynnika 0.55 oraz iloczynu kursu dolara amerykańskiego (w złotych) i współczynnika 0.45.

Na wykresie wskaźnika walutowego Polish Zloty Basket utworzonym w oparciu o dane tygodniowe można dostrzec formację przenikania bessy.

BASKET-WYKRES-PIERWSZY

Formacja przenikania bessy pojawiła się ona w pobliżu ważnych oporów.

BASKET-WYKRES-DRUGI

Stwarza to szansę na definitywne zakończenie średnioterminowa faza umocnienia kursów walut zagranicznych (w złotych), czyli mówiąc inaczej stwarza to szansę na rozpoczęcie średnioterminowej fazy umacniania złotego, czemu towarzyszyć powinie napływ kapitału zagranicznego na polski rynek

Z technicznego punktu widzenia byłoby rzeczą pożądaną, aby na wykresie wskaźnika walutowego Polish Zloty Basket doszło do wybicia z (na razie tylko potencjalnej) formacji podwójnego szczytu.

BASKET-WYKRES-TRZECI

Wówczas moje przekonanie o zakończeniu średnioterminowa faza umocnienia kursów walut zagranicznych (w złotych) było by jeszcze większe.

Sławomir Kłusek, 29 stycznia 2015 roku

0